Rate this page

دیگ آب گرم

کلیه دیگ های آبگرم ساخت شرکت بخار نیرو براساس استاندارد های بین المللی BS855 و استاندارد ملی SIR7911 تولید می گردد. که تحت نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طراحی وساخته می شود و با پلاک کنترل کیفی و نشان  استاندارد ارائه می شود.طراحی و ساخت کلیه دیگ ها بر اساس نقشه های مورد تأئید شرکت بازرسی صورت می گیرد که با جدیدترین بازبینی ها توسط متخصصین  طراحی در اختیار این شرکت قرار می گیرد

 

دیگ آب داغ و آب گرم
دیگ آب داغ و آب گرم

ظرفیت دیگ های آبگرم از 150000kcal/h تا 5000000Kcal/hبه صورت 2 پاس و 3 پاس با فشار کار 6 ، 8، 10  بار می باشد. حداکثر درجه حرارت مجاز آب  دیگ آبگرم 90 درجه سانتی گراد و دیگ آب داغ 130 درجه سانتی گراد می باشد.فولادهای مصرفی در ساخت پوسته  ، کوره و شبکه های دیگ از نوع 17mn4 – DIN 17155 و تیوبهای حرارات از نوع  ST35.8 – DIN17175 می باشد.

 

دیگ آب داغ و آب گرم
دیگ آب داغ و آب گرم

 

طراحی دیگ با فشار ماکزیمم 1/1 برابر فشار کار انجام می شود و با فشار1/5 برابر  فشار طراحی تست هیدروستاتیک می شود.به لحاظ سهولتدر بازدید و انجام بازرسی های ادواری جهت رسوب زدایی دو دریچه Hand hole ر دیگ تعبیه شده است.الکترودهای مصرفی برای جوش های نفوذی و تکمیلی از نوع E6010  و  E7018 می باشد که مطابق با WPS و  PQR مربوطه مورد مصرف قرار می گیرد.

 

دیگ آب داغ و آب گرم
دیگ آب داغ و آب گرم

 

کلیه فلنج های مصرفی از نوع استاندارد PN16  می باشد.طراحی و ساخت درب های دیگ لولایی و بازشو هستند که این امر تعمیرات احتمالی دیگ را آسانتر می کند.بدنه دیگ روی یک شاسی مقاوم مونتاژ گردیده که به راحتی ضربات ناشی از جابجایی وزن دیگ را تحمل نموده و نیاز به فنداسیون بتنی ندارد.خروجی اگزوز دارای ترمومتر جهت نشان دادن  دمای خروجی و ترموستات دود جهت تنظیم دما در حرارت مشخص به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی و اطمینان از کارکرد مناسب دیگ و مشعل می باشد .

 

دیگ آب داغ و آب گرم
دیگ آب داغ و آب گرم